Home

Programöversikt sjuksköterskeprogrammet

Programöversikt Sjuksköterskeprogrammet. Sjuksköterskeprogrammet är 180 högskolepoäng, det motsvarar tre års studier. Av de tre åren är totalt cirka ett år klinisk träning, som du antingen gör på verksamhetsförlagd utbildning eller på Kliniskt träningscentrum Mer information om sjuksköterskeprogrammets programöversikt, utbildningsplan och kurser hittar du i studentportalen. Här hittar du mer detaljerad information om hur det är att studera inom vårdvetenskap och hälsa. Sjuksköterskeprogrammet har antagning två gånger per år men sen anmälan är tyvärr inte möjlig Sjuksköterske­programmet. Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Du har en viktig roll med ansvar för att tillgodose individers behov av vård och omsorg. Dina arbetsuppgifter kommer därför att vara skiftande beroende på vem du möter och var du väljer att arbeta Arbetet som sjuksköterska förutsätter förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat och beprövad erfarenhet i vården. Under utbildningen lär du dig viktiga ämneskunskaper. Du utvecklar din självständighet liksom förmåga till klinisk bedömning och problemlösning Sjuksköterskeprogrammet är treårigt och består av kurser inom områdena omvårdnadsvetenskap, medicin och samhälls-/beteendevetenskap. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. De praktiska inslagen genomför du vid kliniskt träningscenter (KTC) eller ute i vården under handledning av yrkesverksamma sjuksköterskor (VFU)

Sjuksköterskeprogrammet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Vid Uppsala universitet är sjuksköterskeprogrammets huvudområde vårdvetenskap . Det rymmer de centrala begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam. Du kan välja mellan campusstudier (höstantagning) eller distansstudier (vårantagning) FÖR DIG SOM ÄR STUDENT PÅ SJUKSKÖTERSKE­PROGRAMMET Sjuksköterskeprogrammet Campus Utbildningsplaner Programmets kurser och kurswebbar Terminsöversikter. Information till dig som läser Sjuksköterskeprogrammet Campus

Sjuksköterskeprogrammet passar dig som är intresserad av att möta och samtala med människor i olika situationer i livet. Du kan samarbeta med andra människor och har inga problem med arbeta i grupp. Har du goda teoretiska kunskaper inom vård och biomedicin samt praktiska kunskaper sedan tidigare är det en fördel. Jobb efter exame Programöversikt. Behörighet och antagning. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. eller. Först trodde jag att jag ville bli sjuksköterska för att det är en lite bredare utbildning,.

Programöversikt Sjuksköterskeprogrammet - Högskolan i Skövd

  1. I Sverige arbetar sjuksköterskan inom landsting, kommun, statlig och privat hälso- och sjukvårdsverksamhet. Säker vård är en av de sex kärnkompetenser som utbildning av sjuksköterskor vid Malmö universitet grundas på. Undervisning i Säker vård löper genom hela sjuksköterskeprogrammet och vidare på avancerad nivå
  2. Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola har global omvårdnad som profilområde. Målet är att utbilda sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete i samhällets globala landskap med ett vetenskapligt, professionellt och normmedvetet förhållningssätt
  3. I sjuksköterskeprogrammet ingår så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom både kommunal hälso- och sjukvård, slutenvård och primärvård. VFU genomförs i hela Region Jönköpings län och resor kan förekomma i hela regionen. Du som student står för de resekostnaderna

Denna programöversikt listar vilka kurser som läses vid respektive termin på Sjuksköterskeprogrammet enligt den nuvarande studieplanen. Termin 1. Hälsa och förebyggande av ohälsa I, 15.0 hp. Människokroppens struktur och funktion, 15.0 hp. Termin 2. Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30.0 hp. Termin 3. Ohälsa och främjande av. Anmäl dig till sjuksköterskeprogrammet. Publicerad: 26 oktober 2021. Sjuksköterska byter namn till sjuksköterskeprogrammet. Programstart med nytt namn är hösten 2022. Sjuksköterskeprogrammet - programstart hösten 2022. Mer om program och anmälan

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och fokus för studier vid sjuksköterskeprogrammet. I huvudområdet omvårdnad studeras människa, hälsa, miljö, liksom samskapande omvårdnad. Omvårdnad baseras på humanvetenskap och utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv med kunskaper hämtade från vårdvetenskap, medicin och beteendevetenskap och riktar sig mot såväl individ, grupp som samhälle Programöversikt. År 1. Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom. Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling. Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande). Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet ges i samarbete mellan flera institutioner vid medicinska fakulteten och samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. klicka på programöversikt och sedan på önskad kurs och aktuellt kurstillfälle Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. 240 hp. Human Resources med inriktning mot företagsekonomi. 180 hp. Human Resources med inriktning mot psykologi. 180 hp. IT-infrastruktur och nätverksdesign. 180 hp. Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning Här hittar du som studerar sjuksköterskeprogrammet eller specialistsjuksköterskeprogrammet i Halmstad eller Varberg information om det som rör just din utbildning

Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universite

Kort om programmet. Röntgensjuksköterskeutbildningen passar dig som vill kombinera teknik med vård och möten med människor. Du som väljer denna utbildning får fokusera på ämnet radiografi som är ett kunskapsområde där omvårdnad möter strålningsfysik och medicin Programöversikt Sjuksköterskeprogrammet - Högskolan i Skövde . Sjuksköterskeprogrammet är 180 högskolepoäng (hp), det motsvarar tre års studier. Av de tre åren är totalt ca ett år klinisk träning, som du antingen gör på verksamhetsförlagd utbildning (vfu) eller på kliniskt träningscentrum (ktc) 2 L‐ läkare, SSK‐sjuksköterska, SJG‐ sjukgymnast 3 P‐ post. Kallelse med föreslagen besökstid. 4 FM ‐ forskningmiljö Bilaga 10 PROGRAMÖVERSIKT 4 REFERENSER DESIGN.

Sjuksköterske­programmet Karolinska Institutet Utbildnin

Sjuksköterskeprogrammet - umu

Programöversikt Distriktssköterska Helfart. Programupplägg för studenter antagna från och med HT19. Termin 1. 2SP032 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad (7,5 hp) 2DS005 Farmakologi och sjukdomslära 1 (7,5 hp) 2DS007 Hälsa, livsvillkor och miljö (7,5 hp Vid en ansökan om reell kompetens prövar Högskolan i Skövde om du har förutsättningar att tillgodogöra dig högskoleutbildning genom de kunskaper och meriter du har som inte är formella förkunskaper. Att ansöka om reell kompetens kan vara en väg för att studera på högskola. Prövningen görs lokalt på varje lärosäte När du läser en distansutbildning till sjuksköterska har du Jag har fullständig gymnasieskola från 1996 men enbart matematik A godkänd. Institutionen för omvårdna Advancerad Sjuksköterska (nyligen öppnad inriktning) Utbildningen ges på många olika skolor, och finns dessutom ofta att välja att läsa på distans. Cruise line Queen of the new ship, many illustrated here, include. Sjuksköterskeprogrammet har bilaterala avtal med universitet och högskolor runt om i världen. För studenter som väljer att läsa kurser vid universitet och högskolor i andra länder är kravet att valda kurser har rätt kunskapsnivå och faller inom ramen för utbildningens examensmål, vilket avgörs av programansvarig Klicka på länken Programöversikt i färg 2020.pdf för att visa filen

Sjuksköterskeprogrammet - Örebro universite

Röntgensjuksköterska ska inte blandas ihop med sjuksköterska, det är två olika professioner med olika legitimationer. Så är det att plugga Undervisninge Förändring och utveckling inom hälso- och sjukvård förändrar sjuksköterskans ansvarsområde och ställer andra krav på kompetens. Hösten 2018 införs en ny utbildningsplan på sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Målet är att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kliniska bedömningar och fatta beslut i samverkan med patient, närstående och. sjuksköterskeprogrammet. I bedömningsunderlaget ingår följande områden: kommunikation och undervisning, omvårdnadsprocessen, undersökningar och behandlingar, arbetsledning och samarbete och professionellt förhållningssätt. Momenten bedöms från otillräcklig via god till mycket god måluppfyllelse på en skala Preliminärt program SFSS årskongress 2021. Programmet uppdateras löpande. Programöversikt. Detaljerat program 21 april. Detaljerat program 22 april. Detaljerat program 23 april. Onsdag 21 april. Kurs 1: 0 9.00 till 12.00. Scoring av sömn- och andningsstörningar (bas Kurser som är markerade med rosa färg samläses med sjuksköterskeprogrammet (se länk Tabell 1 programöversikt med examinationer) Generellt om examination och bedömning, litteratur och verksamhetsförlagd utbildning Översyn av progressionen av återkommande moment i programmet sker kontinuerligt och all

ERIK BAG CO., LTD.(NINGBO) Outdoor - Travel - Fashion - School. Menu. Home; BRAND STORY; TRADE SHOW; BUSINESS PARTNER; QUALITY CONTRO Vi rekommenderar att du repeterar och fräschar upp dina kunskaper från sjuksköterskeutbildningen innan utbildningen startar. Se också igenom frågorna på tidigare tentamen (hela programmet) så får du en insikt i vad programmet omfattar En utbildning vid BTH ger dig värdefulla kunskaper samtidigt som du får en spännande studietid med minnen och vänner för livet

Sjuksköterskeprogrammet 2021/2022 - Uppsala universite

Programöversikt Kajsa Bjuresäter, programledare sjuksköterskeprogrammet 11.30 Normkritik - Teoretiska utgångspunkter och praktiska verktyg Manuel Almberg Missner, Genusvetenskap 12.00-13.00 Lunchbuffe i Transformum. UNDERVISNING OCH EXAMINATION PÅ KARLSTADS UNIVERSITET l Programöversikt Sjuksköterskeprogrammet. Sjuksköterskeprogrammet är 180 högskolepoäng (hp), det motsvarar tre års studier. Av de tre åren är totalt ca ett år klinisk träning, som du antingen gör på verksamhetsförlagd utbildning (vfu) eller på kliniskt träningscentrum. Programöversikt Förkunskarav Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning.

Sjuksköterska Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska

Twin Homes Bringing You The Best of Both Worlds. Menu Skip to content. The Agency. Vision & Mission; Why us? Testimonials; MM2H - The Progra Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete såväl i ett nationellt som i ett internationellt perspektiv Du kan bli behörig till fortsatta studier pÃ¥ högskola/universitet, yrkeshögskola eller börja arbeta direkt efter studenten.Â. Eventuellt kan du göra.

Sjuksköterskeprogrammet Campus Karolinska Institutet

163.2Kb Word 2007-dokument. Klicka på länken Ansökningsblankett examen.docx för att visa filen.. Programinfo IVA H2 Anders Svenningsson, Danderyd, Stockholm och Anna Cunningham MS-sjuksköterska, Centrum för neurologi, Registerkoordinator Svenska MS-registret, Stockholm 11:20-11:30 pau Programöversikt Förkunskarav Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska Programöversikt. Utbildningen bedrivs inom huvudområdet audiologi (100 hp), inklusive 15 veckor verksamhetsförlagd utbildning (23 hp). Därutöver läses kurser i: teknik (21 hp) psykologi (15 hp) lingvistik och fonetik (17,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Examen:. Sök kurslitteratur. Söksida för kurslitteratur. Sök efter kurslitteratur från 2010. Kurslitteraturen kan uppdateras fram till 8 veckor innan kursstart Litteraturlista sjuksköterskeprogrammet liu Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp - Linköpings universite . Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. VT 2020, Helfart, Linköping. Studiestart

Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd 6 Detaljerat program tisdag 4 mars 7-12 Detaljerat program onsdag 5 mars 13-18 Workshops 19 Leg. sjuksköterska, Enheten för palliativ utveckling och rådgivning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inger Benkel,. Internationellt arbete Combat the five killers - ett projekt för att minska mödradödlighet. Carin Boij, barnmorska och Barbro Frizon, internationell sekreterare. 11.55-13.00. Lunch och utställarbesök. 13.00-13.55 Parallella program. Sal: Hammarskjöldsalen. Moderator: Camilla Ekstrand. 13.00-13.25. Preventivmedelsanvändning, födslar.

Psykologprogrammet umeå programöversikt Utbildningsplan, Psykologprogrammet - Umeå universite . Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på avancerad nivå om minst 90 hp. Dessutom till kommer minst 35 hp kliniskt behandlingsarbete och minst 20 hp yrkespraktik samt ett. Programöversikt - se Bilaga 4. Sida 4 (10) Bilaga 1. Högskolelag (1992:1434) Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har . utfärdat. Mål . För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga so Högskolan i Gävle har ett 60-tal utbildningsprogram med en studietid på ett till fem år. Som programstudent är du antingen garanterad plats eller har företräde till de kurser som ingår. Inom de flesta program kan du också välja mellan olika fördjupningskurser och på så vis själv påverka din utbildning

Sjuksköterskeutbildning - Arbetslivskontakt - Jönköping

Struktur av Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds Universitet (följ länk Tabell 1 Programöversikt ssk) Generellt om examination och bedömning, litteratur och verksamhetsförlagd utbildning Översyn av progressionen av återkommande moment i programmet sker kontinuerligt Kontakt och studieinformation för sjuksköterskestudenter. För dig som studerar till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska har vi samlat kontaktpersoner, generell studieinformation, riktlinjer för examensarbeten, policydokument, blanketter, intyg och information om utlandsstudier här Programöversikt dag 1 Programöversikt dag 2 Abstracts Pris för bästa poster Anmälan Gruppbokningar Utställning & samarbetspartners Huvudpartner Samarbetspartners Karolinska Institutet Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Linköpings universitet Lunds universite Högskolan i Gävle är en modern högskola med stark miljöprofil. Här kan du bland annat utbilda dig till lärare, sjuksköterska, socionom, ekonom, ingenjör, fastighetsmäklare, lantmätare och personalvetare Efter avslutade gymnasiestudier är du väl förberedd att arbeta inom din yrkesutgång men har även möjlighet att studera vidare. Tidigare elever har valt att läsa vidare till bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagog, polis, psykolog, sjuksköterska, socionom, hälsopedagog, personlig tränare, sjukgymnast och militära.

Omvårdnad - Arbetslivskontakt - Jönköping University

PROgRAMÖVERSIKT Program, 1:a nationella konferensen i Palliativ vård, Dag 1. 12 april 2010 10.00 10.30 iNVigNiNg Carl Johan Fürst, Överläkare Stockholms Sjukhem, Professor, Karolinska Institutet, Ordförande Nationella Rådet för Palliativ Vård Jan-Håkan Hansson, Rektor Ersta Sköndal Högskola, Tf direktor, Ersta Diakon Programöversikt. 09/14/2021; 3 minuter för att läsa; k; o; I den här artikeln Vårt engagemang för förtroende och transparens. Uppdraget med Microsofts government Security Program (GSP) är att skapa förtroende genom transparens LundaVälkomsten är ett samarbete mellan barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen för att underlätta nyanlända barns och elevers introduktion in i förskola och utbildning i Lunds kommun

yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande heltidsarbete. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 högskolepoäng (10p) En programöversikt bifogas utbildningsplanen (Bilaga 4) Sidan 5 av 10 Bilaga 1. Högskolelag (1992:1434 Bygg på dina kunskaper. Vi erbjuder kompetensutveckling inom flera områden. Läs mer och kontakta oss Programöversikt Torsdag 17 oktober TidAktivitetTidLokal 10.00-10.15Välkomstanförande och utdelning av 14.45-15.45 Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket: Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg Vinterträdgården 10.15-11.15 Percy Barnevik: Mina råd och tankar om ledarskap Vinterträdgårde Lerbäckskolan är en F-9-skola i centrala Lund med drygt 800 elever och ungefär 110 personer i personalen. På skolan finns musikprofil från årskurs fyra till nio. Det innebär att vi inom ramen för elevens val/skolans val erbjuder möjlighet till fördjupning i musik. Vi har även ett skolbibliotek med en fackutbildad bibliotekarie, som.

Neurologidagarna. 19-21/5. Årets neurologimöte är virtuellt! I maj blir det tre dagars fortbildning av högsta klass. I det virtuella kongresscentret ser du föreläsningarna live, deltar i diskussioner och minglar med kollegor från hela landet. Allt finns kvar i två veckor efter mötet - bra om du skulle få förhinder. Varmt välkommen. Att se hela bilden för att komma åt missbruksproblem i familjer. Det är bara genom att ta bort stuprören och se helheten som vi kan hjälpa familjen på rätt sätt. Det menar Frid A. Hansen, psykolog och specialist i klinisk psykologi från Norge. I sin djupt gripande föreläsning pratade hon om missbruk, skam, stigmatisering och. Barn- och fritidsprogrammet lägger stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterskaLärande i VFU - Arbetslivskontakt - Jönköping University

Denna föreläsning handlar som digitaliseringen av socialtjänsten, och om den hjälper de utsatta grupper eller förstärker deras utanförskap? Många enkla jobb har försvunnit och många fastnar i ett långvarigt utanförskap. Vilka möjligheter och utmaningar i relation till detta har digitaliseringen medfört? Presentatör och föreläsare är Greger Wikstrand. Han är chefsarkitekt. Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till yrkesexamen. Vi erbjuder dig även grundläggande högskolebehörighet inom befintligt program. Vill du arbeta med människor i alla åldrar inom till exempel sjukvård, psykiatri, äldreomsorg, omsorg eller hemsjukvård, då är detta programmet.

Kurs: General information - Bachelor's Programme in

Programöversikt. 08.55. Moderator inleder dagen. MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lessebo kommun. 15.20. Panel: Vilken samverkan behöver fungera till årsskiftet? Efter årsskiftet ställs högre krav på att få tillgång till varandras information mellan kommuner och landsting sjuksköterskeprogrammet är planerade, banketten är flyttad till onsdag kvällen och idrottsaktiviteterna är flyttade till söndagen före kirurgveckan. Vi tror att detta är bra förändringar som möjliggör ett ännu större utbyte av kirurgveckan, både ur professionell och ur social synvinkel. Vi Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet BTH:s glosbok. Alumn. Som tidigare student på BTH är du en alumn. Det är viktigt för BTH att upprätthålla kontakten med alumner som är våra viktiga ambassadörer för institutet och värdefulla resurser i vårt pågående arbete med att utveckla och förbättra BTH