Home

Socialnämnden karlstad

Familjeavdelningen - Karlsta

 1. Våxnäsgatan 10, 651 84 Karlstad. (Karolinen) För att kontakta oss behöver du inte presentera några bevis för att barnet far illa. Det räcker med din känsla av att något inte står rätt till. Socialtjänsten bygger på frivillighet, vilket innebär att familjen kan säga nej till vårt stöd
 2. Karlstads kommuns nämnder. Arbetsmarknads- och socialnämnden. Barn- och ungdomsnämnden. Drifts- och servicenämnden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd. Krisledningsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden. Miljönämnden. Omvärldsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden. Teknik- och fastighetsnämnden. Valnämnde
 3. Politiker i Karlstads kommun; Kommunfullmäktige; Kommunstyrelsen; Nämnder. Arbetsmarknads- och socialnämnden. Kallelser och protokoll ; Ledamöter; Sammanträdestider; Barn- och ungdomsnämnden; Drifts- och servicenämnden; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd; Krisledningsnämnden; Kultur- och fritidsnämnden; Miljönämnde
 4. Socialnämnden Karlstad - anslagstavla, blankettarkiv, bibliotekskatalogen, arkiv, e tjänster, arbeta i kommunen, politik, europa direkt, förtroendemannaregister, diarium, e tjänstportal, beredningar - företag, adresser, telefonnummer

Karlstads kommun har 13 olika nämnde

054-19 96 75. Stödet är riktat till att skapa nytänkande och nya metoder inom det sociala området. Arbetsmarknads- och socialnämnden har beviljat stöd till lokala ideella föreningar som arbetar med det sociala och inriktar sig på nämndens målgrupp. - De ideella föreningarna i Karlstad gör en stor social insats Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som har gjort en anmälan ett möte, om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa. Skyldighet att lämna uppgifter Du som är anmälningsskyldig enligt ovan är också skyldig att lämna uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning av ett barns behov av skydd och stöd

Ledamöter - karlstad

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar stöd till lokala föreningar med särskild social inriktning inom Karlstads kommun. Stödet syftar till att uppmuntra, stödja och skapa förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete, som kompletterar och ger ett effektivare resursutnyttjande inom nämndens ansvarsområde ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN 2003-, KARLSTADS KOMMUN 1971-Arkivbildare: ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN 2003-Grunduppgifter. Namn. ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN 2003-Alternativt namn. Arkivnummer. 238. Verksamhetstid. 2003 - Verksamhetsort. KARLSTADS KOMMUN 1971-Geografisk hemvist Det är arbetsmarknads- och socialnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. På vår webbplats hittar du information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss

Göran Svensson | Vänsterpartiet Karlstad

social- och arbetsmarknadsnÄmnd 2003 (ingÅr i arbetsmarknads- och socialnÄmnden 2003- ), karlstads kommu Nedan kan du se Centerpartiet Karlstads förtroendevalda som arbetar med centerpolitik i lokala nämnder i kommunen samt i våra kommunala bolag. Bengt Sporsén, arbetsmarknad- och socialnämnden. Ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden och deras arbetsutskott (AU), Karlstads kommun Arkivobjektet har lagts till i din lista med sparade favoriter! Gå till din lista. Bekräftels Därför har vi i arbetsmarknads- och socialnämnden jobbat hårt med översiktsplanen och vill skicka med till åtta viktiga inspel som berör utvecklingen av vår kommun. Tankar som hela nämnden står bakom. 1. Bygg en stad där fattiga och rika, barn och unga, nysvenskar och gamla Karlstadsbor lever sida vid sida och möts. På riktigt för Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun, BB, som har intygat att han aldrig handlagt eller fattat några beslut som har gällt AA. Han har även vänt sig till Kammarrätten i Göteborg som i beslut lämnade över handlingarna i målet till nämnden för prövning enligt 2 kap. 14 § tryckfrihets-förordningen (TF). Utrednin

Socialnämnden Karlstad Företag eniro

 1. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun. Hon anförde bl.a. följande. BB ansökte hos nämnden om stöd och hjälp, och nämnden inledde en utredning med stöd av 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Utredningen har sedan åberopats som bevisning av BB i en vårdnadstvist som hon hade med CC
 2. Stöd till föreningar med social inriktning 2022. Arbetsmarknads -och socialnämnden beviljar stöd till föreningar för nästa år om totalt cirka 10 miljoner kronor fördelat på.
 3. På arbetsmarknads- och socialnämndens möte 11 december tas beslut om besparingsplan för att hantera nämndens ekonomiska underskott. Arbetsmarknads- och socialnämnden har under flera år haft.
 4. VALNÄMNDEN. ÖVERFÖRMYNDAREN. Karlstads kommunarkiv FRISKOLOR. FOLKUNIVERSITETETS GYMNASIUM I KARLSTAD (ALMA) 2009-2018. FRIA LÄROVERKEN KARLSTAD 2013-. INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN KARLSTAD 2010-. IT-GYMNASIET KARLSTAD/NTI-GYMNASIET 2014-. JOHN BAUERGYMNASIET (JB GYMNASIET) 2003-2013. KLARA GYMNASIUM AB 2013-
 5. 1 september, 2015 --NYHETER Arbetsmarknads- och Socialnämnden, delaktighet, Familjeavdelningen, Karlstad, Karlstads Kommun, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, unga vuxna, Unga vuxna önskar mer delaktighet i LVM-vård aspbladet. Innan semesteruppehållet genomfördes en avrapportering vid Arbetsmarknads- och socialnämnden, om unga.
 6. Innan semesteruppehållet genomfördes en avrapportering vid Arbetsmarknads- och socialnämnden, om unga vuxna i Karlstads kommun som vårdats enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Kostnaderna för LVM har ökat de sista åren, liksom gällande externa placeringar över lag hos Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads-och socialnämnden. Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31 Uppdrag (22 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Lidé Som ordförande för arbetsmarknads och socialnämnden i Karlstad ser jag att vi har det tufft i dessa coronatider - men vi klarar av det. Vi har 550 medarbetare som jobbar varje dag för att stötta och hjälpa karlstadsbor som har det svårt på olika sätt. Vi har likso så många andra fler som är sjukskrivna just nu men vi jobbar på så gott vi kan Arbetsmarknads- och socialnämnden har därmed 646 miljoner kronor att bedriva social omvårdnad med i Karlstads kommun. Till det kommer ytterligare cirka 100 miljoner kronor i försörjningsstöd. Det är en styrka att vi i arbetet med de mest utsatta människorna i vår kommun kan ha en samsyn mellan oss i den styrande blågröna grupperingen och Socialdemokraterna Karlstads kommun går mot ett av sina bästa år någonsin, För arbetsmarknads- och socialnämnden förväntas ett minus på 15 miljoner kronor. På koncernnivå förväntas ett bra resultat bland annat komma från Karlstads Energi AB: 37 miljoner kronor bättre än budget

Krogen Bellmans i centrala Karlstad förlorar sitt serveringstillstånd med omedelbar verkan, kan NWT avslöja. Arbetsmarknads- och socialnämnden har precis fattat beslutet. - De flesta krogar sköter sig, men det är tråkigt när det finns undantag, säger nämndens ordförande Per-Inge Lidén (MP) Arbetsmarknads- och socialnämnden Kjell Gillberg, ledamot Johannes Linde, ersättare. Barn- och ungdomsnämnden Linda Arvidsson, ledamot Ove Ekman, ersättare. Drift- och servicenämnden Mattias J Fröding, ordförande. Jag är kommunalråd i Karlstad och ordförande för stadsbyggnadsnämnden

Stöd och hjälp till barn, unga och deras - Karlsta

Möten, handlingar och protokoll - Karlsta

När jag skriver detta har vi haft veckans vanliga arbetsutskott i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad. Vi har behandlat 23 ärenden som rör barn och tonåringar som far illa. I många fall handlar det om barn som växt upp i hem med missbruk, våld eller andra former av sociala problem Socialdemokraterna i Karlstad föreslår därför att: Arbetsmarknads- och socialnämnden får ett ökat anslag med 500 000 kr för att utveckla metoder för uppsökande arbete bland utsatta kvinnor och deras barn. Alla kvinnors hus får 500 000 kr i förstärkt ekonomiskt stöd under 2021. Finansieringen, 1000 000 kr, tas ur kommunstyrelsens.

Valnämnden - Karlsta

 1. Arbetsmarknads- och socialnämnden har under flera år dragits med stora underskott. Tidigare har nämnden fått sina underskott avskrivna av kommunfullmäktige, något som vi tidigare i år fått information om inte kommer att vara aktuellt framöver. Nämnden har därför tvingats lägga fram ett omfattande besparingsförslag för att på sikt komma ned i beslutad kostnadsram. Från.
 2. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Budget- och skuldrådgivning Det är arbetsmarknads- och socialnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter
 3. I månadens I fokus får vi stifta bekantskap med socialdemokraten Christian Norlin, förste vice ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden. Han berättar för ASP bladet hur nämndens arbete fungerar och om de utmaningar som finns. I Karlstads kommun finns det tretton nämnder och deras politiska sammansättning styrs av majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige
 4. Karlstad fastställde socialnämndens beslut. Socialnämnden ansökte därefter om att barnen skulle beredas vård enligt samma lag. Förvaltningsrätten beslutade att avslå ansökningarna om vård men uttalade i domskälen att det inte fanns skäl att upphäva de omedelbara omhändertagandena. En av vårdnadshavarna överklagad
 5. Socialnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden med uppehåll i juli. Klicka här för Socialnämndens ledamöter och ersättare 2019-2022. Kontakt. Här finns kontaktuppgifter för mer information. Ordförande. Margareta Ivarsson (C) Telefonnummer: 070 - 676 06 11
 6. Socialnämnden ser det inte som något aktuellt att satsa på mer stöd till kulturtolkar i Karlstad pågrund av nämndens nuvarande ekonomiska situation

 1. Kontaktuppgifter till Kommun och politik Karlstads kommun KARLSTAD, adress, telefonnummer, se information om företaget
 2. Politikern om hur Kronoparken ska bli tryggare. Under veckan har SVT Nyheter Värmland rapporterat från Kronoparken i Karlstad. Många har lyft frågan om trygghet och nu berättar Per-Inge.
 3. Per-Inge Lidén (MP), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Telefon: 070-001 82 71 . Stefan Gräsberg, processledare för ANDT-frågor i Karlstads kommun

Räddningstjänsten Karlstadsregione

Före detta stadshuset i Karlstad kommer inom kort att bli ett korttidsboende för ensamkommande flyktingbarn. Det tog arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad kommun nyligen beslut om Enligt den polisanmälan som gjorts ska Per-Inge Lidén, som är ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun, under en längre period ha blivit uppringd nattetid. Telefonören säger inget, utan lägger bara på luren. Detta har upprepats 15-20 gånger. - Det är en.

Karlstads kommun ger 10 miljoner i stöd till föreningar

Motion till riksdagen 2021/22:4223 av Camilla Brodin m.fl. KD med anledning av skr. 2021/22:3 En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med konkreta förslag på hur. Kammarrätt, 2014-6171. KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 6171-14 GÖTEBORG 2015-10-05 Avdelning 3 Göteborg KLAGANDE Socialnämnden i Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg MOTPART [Kvinnan, född 1969, adress] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 3 november 2014 i mål nr 3143-14, se bilaga A SAKEN Ekonomiskt bistånd. I fokus: Arbetsmarknads- och socialnämnden. I månadens I fokus får vi stifta bekantskap med socialdemokraten Christian Norlin, förste vice ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden. Han berättar för ASP bladet hur nämndens arbete fungerar och om de utmaningar som finns. I Karlstads kommun finns det tretton nämnder och deras. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger ekonomiskt stöd till föreningar med särskild social inriktning och är ett Vårdkedjan Karlstad: 100 000 kr. FPS-psykiatri i samverkan: 35 000. Sparkraven: Det är ett jättesvårt beslut. Kostnaderna inom arbetsmarknads- och socialnämnden har ökat under många år. Därför måste man nu dra i nödbromsen, säger nämndens ordförande Per-Inge Lidén (MP). - Det är ett jättesvårt beslut, säger han. År efter år har arbetsmarknads- och socialnämnden dragit över sina.

Socialnämnden godkänner informationen. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har på uppdrag av nämnden tagit fram underlag från Zakrisdals demensboende i Karlstad och jämfört med den planerade verksamheten på Ängenäs. Beslutsunderlag Till tjänsteskrivelsen finns en powerpointpresentation som kan bifogas efter nämndsmöte Socialnämnden reste till Kanada för en studieresa i början på 2019. Foto: Lisa Olaisson, Robert E Klein Ekonomiskt tyngda arbetsmarknad- och socialnämnden i Karlstad lämnade i går beskedet att de kan tvingas spara 64 miljoner Karlstad Ersättare kommunfullmäktige, ersättare stadsbyggnadsnämnden Anders Hammarström Karlstad Ledamot kommunfullmäktige, ledamot arbetsmarknads- och socialnämnden Karlstads kommuns familjeenhet har länge sysslat med att handha ärenden med barn som far illa. Men nu har verksamheten omorganiserats. En av de första i behandlingskedjan heter Magnus Albinsson och ASP Bladet har träffat honom. Karlstads kommuns familjeenhet har en längre tid arbetat med barn som far illa och nu är verksamheten omorganiserad

Video: Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om

Trygghet i Corona-tider / Just nu / Karlstad / Värmland

Verksamhetsstöd till föreningar med särskild - Karlsta

Miljöpartiets språkrör i Karlstad avgår. Uppdaterad 19 februari 2021. Publicerad 19 februari 2021. Med gott om tid kvar till nästa val väljer Miljöpartiet i Karlstads språkrör Per-Inge. Socialnämnden ska fastställa tillsynsplaner för år 2018 enligt alkohollagen, tobakslagen (1993:581) samt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Förvaltningsrätten i Karlstad, januari 2018 Annette Harrysson, administratör, januari 201 Per-Inge Lidén Ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden, ordförande i Karlstads Stadshus AB. Ökat lokalt engagemang. Beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Karlstad stärks av det lokala engagemanget från medborgare, föreningar, lokala politiker och näringsliv Vanligtvis ska socialnämnden i barnets kommun först få yttra sig. Det räcker nämligen inte att föräldrarna är överens. Beslutet måste alltid vara till barnets bästa. För att domstolen ska kunna bedöma detta tar man ofta hjälp av socialnämnden som kan göra en utredning eller ta fram upplysningar åt domstolen På Carlstads advokatbyrå kan vi bistå barnet, socialnämnden och kommunen i dessa processer. Eftersom barnet är part finns det ofta förutsättningar att beviljas rättshjälp i den här typen av mål. Om två föräldrar är gifta med varandra registreras maken som barnets far

Förtroendevalda hos oss. Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken bengt.sporsen@karlstad.se. Uppdrag (2 st) Organisation Uppdrag Period; Arbetsmarknads-och socialnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31 Gode män gällande jordbruks- och skogsfrågor Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31. JO dnr 8000-2016. Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun för att inte ha angett vem som fattat beslut i ärenden om bistånd. Beslutet i korthet: En arbetsmarknads- och socialnämnd har för att skydda personalen vid ett flertal tillfällen angett ordföranden i nämnden som beslutsfattare i beslut om bistånd, trots.

Visual Arkiv Sö

Socialnämnden har ordet. Socialnämndens representant beskriver vad de vill ska beslutas och varför de tycker så. Vårdnadshavarna och den unge har ordet. Vårdnadshavarna och den unge får ge sin syn på saken. De har sina offentliga biträden till hjälp. Parterna svarar på frågor Socialnämnden i Kumla kommun avslog ansökan i november 2020 med följande motivering. Syftet med ledsagarservice var inte att ge ledsagning till och från skolan utan att hjälpa den enskilde att ta sig ut i samhället. Förvaltningsrätten i Karlstad förklarade att nämnden inte haft rätt att avslå ansökan på den anförda grunden Intresseanmälan - Projektet Värmlands arbetskraft. Projektet Värmlands Arbetskraft riktar sig till unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Projektet ska leda till att unga vuxna kommer i arbete, studier eller närmar sig arbetsmarknaden. Är du mellan 20-29 år kan du fylla i en intresseanmälan till projektet här så tar vi kontakt Tehuset i Karlstad har stängt. Uppdaterad 17 maj 2016. Publicerad 17 maj 2016. Det återinvigda Tehuset i Karlstad, som sysslar med integration och svenskundervisning för invandrade kvinnor, har. Meddelande till socialnämnden vid uppsägning av hyresavtal på grund av obetald hyra är en gratis mall som kan användas för att meddela socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om att en uppsägning skett

Intresseanmälan - särskilt förordnad - Karlsta

per.scheutz@karlstad.se. Uppdrag (4 st) Organisation Uppdrag Period; Arbetsmarknads-och socialnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31 Arbetsmarknads-och socialnämndens AU 2:e vice ordförande 2019-01-01. Arbetsmarknads- och socialnämnden Catharina Hellgren, 2:e vice orförande Marianne Rahm, ersättare. Barn- och ungdomsnämnden David Bruhn, ersättare. Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Madeleine Blom, ersättare. Krisledningsnämnd Peter kulgren, ledamot. Kultur- och fritidsnämnden Ulf Adolfsson, ledamot. Miljönämnden Erik Nilsson, 2:e. I onsdags tog arbetsmarknads- och socialnämnden(ASN) beslut om ett föreslaget sparpaket på 64 miljoner. Konsekvenserna av detta kan komma att bli mycket allvarliga för Karlstad kommun. Här talas det bland annat om ökat antal hemlösa, ökad ohälsa och kriminalitet Adress: Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialnämnden . Telefon: 054-540 00 00 . E-postadress: karlstadkommun@karlstad.se . Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun vill behandla personuppgifter om dig när du ska delta i projekt Porten. Samtycke krävs från dig för att vissa personuppgifter registreras för vårt arbete

Nämnder och bolag i Karlstad kommun - Centerpartie

Socialnämnden beslutade den 25 januari 2013 att hos Förvaltningsrätten i Karlstad återkalla ansökan om vård enligt LVU av MN. Anspråket MN har ansökt om skadestånd av staten med 8 000 000 kr för lidande på de grunderna att hon var olagligt frihetsberövad på det sätt som JO konstaterat och att myndigheterna har agerat felaktigt gentemot henne under tio år Karlstads kommun missade godisbrödernas kopplingar till organiserad brottslighet och gav dem tillstånd att sälja tobak. (MP), ordförande för arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad Även Karlstads kommun avsätter stora resurser för feriejobb och nyligen gick kommunen ut med informationen att alla ungdomar i gymnasiets årskurs ett och två som sökt feriearbete kommer att få det. Det är möjligt bland annat tack vare de extra medel som arbetsmarknads- och socialnämnden fick under våren efter ett initiativ från oss socialdemokrater

Station Kil. Station Kil bemannas av 21 personer uppdelade på fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän. Stationschefen i Kil heter Anders Hallquist och nås på e-post anders.hallquist@karlstad.se. Som brandman i Kil har du beredskap i en fyraveckorscykel. Vid en normal utryckning ska bilarna. Karlstads kommun har i samverkan med många frivilligorganisationer kunnat ge extra stöd till de här Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljas 1,5 miljoner kronor i tillägg till. JO begärde in Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 31 maj 2017 i mål nr 1685-17. AA kommenterade remissvaret och kom in med flera kompletteringar till sin anmälan. Bedömning Rättslig reglering När ett barn vårdas med stöd av LVU har socialnämnden ett ansvar för at