Home

Lika lön för lika arbete

Lika lön och lika eller likvärdigt arbete är utgångspunkten för att bedöma om någon lönediskriminerats. När man talar om lika och likvärdigt arbete är det kraven i själva arbetet som är i fokus. Arbete som är att betrakta som lika innebär att det endast får vara små skillnader i de arbeten man jämför Lika lön för lika arbete - grunden till en rättvis arbetsplats. Vissa saker borde vara så självklara att de ibland glöms bort. En sådan sak är att samma arbetsprestation borde resultera i samma lön, oavsett vem det är som utför den. Så ser det dock inte ut. Inte alls, faktiskt Lika lön för lika arbete Ett nygammalt problem Uppsala-utredningen 1947-1949 Irma Minger Department of Economic History. ISRN UU-EKHI-RR--42--SE ISSN 0281-4560 Uppsala universitet Reprocentralen HSC Uppsala 1997. Innehål

Lika lön för lika eller likvärdigt arbet

Lika lön för lika arbete inom EU blir verklighet. Publicerad 12 juli 2018. Regeringen har framgångsrikt drivit på för en ändring av det s.k. utstationeringsdirektivet så att det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb I kollektivavtalet som gäller från och med den 1 januari 2015 har parterna enats om att detta arbete ska fortsätta och kompletteras med ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete. Den partsgemensamma satsningen drivs som ett projekt under namnet Lika lön Lika lön för lika arbete - en framtidsdröm Löneskillnader mellan män och kvinnor i företag och organisationer är fortfarande är realitet i Sverige, liksom i andra länder. Men det finns sätt att komma närmare en lösning på problemet erna enats om att detta arbete ska fortsätta och kompletteras med ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete. Den partsgemensamma satsningen drivs som ett projekt under namnet Lika lön. Parterna har tagit fram en arbetsmetod för att åtgärda osakliga löneskillnader för lika arbete

Få lika lön för lika arbete - oavsett var du verkar. Under århundraden har människan varit som besatt av att sätta gränser på kartor. Dessa gränser är till för att klargöra vem som äger vad, vem som har ansvar för vad och så vidare. Slutresultatet är att vi fått nationsgränser och en romantisering av dessa Lika lön för lika arbete måste gälla undantagslöst i ett samhälle som gör det minsta anspråk på rättvisa och jämställdhet. Det måste gälla för alla, tummar vi på denna princip frångår vi också att vi jobbar för att leva, inte lever för att jobba detta egentligen något som omedvetet skedde, och som rättades till när olik lön till lärare och lärarinnor infördes 1906? Splittringen i lärarkåren blev ett faktum och ett eget fackförbund bildades vilket stod för lärarinnors rätt till lika lön för lika arbete. Beslutet om olik lön för lärar att även innefatta förbud mot olika lön för likvärdigt arbete om det inte finns saklig grund. Sverige lyder också under internationella lagar och direktiv om jämställdhet och lika lön: EG-direktivet 75/117/EEG från 1975, artikel 1, Rom föredraget 119, ILO-konventionen nr 100 från 1951

Den grundläggande principen om lika lön för lika arbete gäller inte och utstationerade arbetare har ofta en otrygg anställning med otydliga villkor. Den gångna veckans omröstning i utskottet tyder på att det finns stöd för viktiga reformer, exempelvis att direktivets nuvarande skrivningar om lägstanivåer för löner ska omformuleras till att i stället omfatta lön och andra ersättningar Men en liten skrollning på sociala medier, speciellt bland konton drivna av kvinnor i träningsbranschen, gör att jag anar att just lika lön för lika arbete kan komma att slå oss i bakhuvet. Ty vi är uppenbarligen oerhört sköra varelser så unika och speciella som bara 50% av väldens all mänsklighet kan vara

Lika lön för lika arbete - grunden till en rättvis

  1. Arbetsmetod. LIKVÄRDIGT ARBETE. BAO och Finansförbundet är ense om att inom projektet Lika lön inleda ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete. När de lokala parterna bedömer att arbetet med Lika lön för lika arbete har blivit etablerat ska ett arbete kring likvärdigt arbete inledas, dock senast under första kvartalet 2016
  2. Jämställda löner. Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Vad kan du, tillsammans med Fackförbundet ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats? Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 9,9 procent (2020, Källa SCB) på hela arbetsmarknaden
  3. erande arbeten och andra arbeten som bedöms som likvärdiga. Arbetsgruppen kartlägger kraven för företagets olika arbeten. Alla arbeten, även chefsbefattningar ska ingå i arbetsvärderingen
  4. BAO och Finansförbundet har därför enats om att lägga till en arbetsmetod för lika arbete till det traditionella lönekartläggningsarbetet. Metoden består i att företagen särskilt lyfter fram och granskar vissa grupper av anställda med lika arbete, räknar fram ett fiktivt jämställdhetsutrymme samt lägger ett ökat ansvar på lönesättande chefer i lönerevisionerna
  5. Anledningen till att just detta yrke öppnades upp för kvinnor kan ses i ljuset av den stora efterfrågan på lärare till folkskolan som inte kunde tillgodoses av enbart män. Vid sekelskiftet 1900 arbetade alltså både kvinnor och män i folkskolan, de hade en liknande utbildning till grund och fick lika lön för sitt arbete
  6. Lagregeln om Lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt är inte en regel om att alla ska ha samma lön. Men olika lön för kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete måste kunna motiveras på ett sakligt sätt
EU: Lika lön för lika arbete - Aftonbladet TV

Lika lön för lika arbetsuppgift och ansvar. Har hört agrumentet med levnadskostnader från storstäderna i alla år. Det skulle innebära att en Polis i Hemavan skulle ha en rejäl löneökning för att norrmännen köper husen där och att de i Dorotea ska ha betydligt lägre lön. — Inspektör J.M (@Trafikarn) August 23, 2021 Lika lön för lika arbete - grunden till en rättvis arbetsplats Vissa saker borde vara så självklara att de ibland glöms bort. En sådan sak är att samma arbetsprestation borde resultera i samma lön, oavsett vem det är som utför den

Lika lön för lika arbete inom EU blir verklighet

Lika lön för lika arbete måste gälla undantagslöst i ett samhälle som gör det minsta anspråk på rättvisa och jämställdhet. Det måste gälla för alla, tummar vi på denna princip frångår vi också att vi jobbar för att leva, inte lever för att jobba. Rojin Pertow För så långt har vi väl ändå kommit med jämställdheten mellan könen i det här j*vla landet? Bra, då är vi hyfsat ense om det i alla fall. Men en liten skrollning på sociala medier, speciellt bland konton drivna av kvinnor i träningsbranschen, gör att jag anar att just lika lön för lika arbete kan komma att slå oss i bakhuvet Jämställda löner. Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Vad kan du, tillsammans med Fackförbundet ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats? Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 9,9 procent (2020, Källa SCB) på hela.

lika lön för lika arbete och det ar mer an 15 år sedan den svenska jämställd-hetslagen trädde i kraft. Trots alla principbeslut och utfästelser i frågan har debatten om lika lön för lika arbete pågått i årtionden utan att föranleda principens förverkligande.1 syfte att den svenska lagen skulle anpassas til Lika lön för lika arbete. Den principen ska gälla när arbetare från ett EU-land arbetar tillfälligt i ett annat EU-land, enligt EU-kommissionens förslag till förändrade regler om utstationering. - Det här är en mycket stor seger för Sverige, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Olika lön för lika arbete. Trots decennier av jämställdhetsarbete är lönegapet mellan kvinnliga och manliga ekonomer fortfarande stort. I snitt tjänar männen 20-30 procent mer än kvinnorna, sett över en livstid. Anders och Katarina* tog examen från ekonomlinjen vid ett stort svenskt universitet för fyra år sedan Den grundläggande principen om lika lön för lika arbete gäller inte och utstationerade arbetare har ofta en otrygg anställning med otydliga villkor. Den gångna veckans omröstning i utskottet tyder på att det finns stöd för viktiga reformer, exempelvis att direktivets nuvarande skrivningar om lägstanivåer för löner ska omformuleras till att i stället omfatta lön och andra.

Checklista | Lika Lön. Checklista. De lokala parterna tillsätter en arbetsgrupp med representanter för arbetsgivaren och Finansförbundets lokala organisation. Arbetsgruppen ska varje år diskutera en plan för det kommande årets arbete. Arbetsgruppen ska också årligen utvärdera arbetsformer, metoder och resultatet av det genomförda. Lika lön för lika arbete oavsett kön kan tyckas vara självklarhet. Men vi vet att det ofta inte ser ut så i samhället. Därför gjordes en kartläggning för 2018 inom Omsorgsgruppen IN AB. Varje år formuleras mål för arbetsmiljöarbetet i enlighet med AFS 2015:4,.

Lika lön för lika arbete på samma arbetsplats. Utstationering får uppgå till 12 månader plus möjlig förlängning på sex månader. Reglerna ska implementeras senast två år efter fattat beslut. Transportsektorn undantas tillsvidare. Där pågår separata förhandlingar som inte är klara Det ska ju sjävlvklart vara lika lön för lika arbete. Nu måste vi inom Livs gå i spetsen. Målet måste vara att kvinnorna ska ha samma lön som männen för samma sorts arbete, varken mer eller mindre, i det tjugonde århundradet. Det är många med mig som anser att det är en självklarhet att alla ska ha lika lön för lika arbete Tema Lika lön för lika eller likvärdigt arbete? 22 februari, 2001; Artikel från Göteborgs universitet; Ämne: Samhälle & kultur Susanne Fransson behandlar i en doktorsavhandling fenomenet lönediskriminering utifrån ett rättsligt och ett historiskt perspektiv

Lika lön för lika arbete effpee 10 mars, 2015 Åsikter , Blogg , Debatt På den internationella kvinnodagen skrev Olof Unogård (tränare för Sirus damlag) ett fantastiskt bra inlägg på Facebook som fångar anledningen till varför FairPay finns och vikten av att vi sponsrar jämställt till idrotten Lika lön för lika arbete! Överskriften är för oss alla en självklarhet. I grund och botten är det hedersvärt att ha ett jobb! Att någon faktiskt betalar dig för ditt utförande av en tjänst och för din närvaro. När man skriver på ett anställningsavtal är man i regel mycket väl medveten om lönen, vad som gäller vid semester Lika lön för lika arbete i EU. Efter hårda förhandlingar i Luxemburg nådde EU:s ministerråd en uppgörelse om ändrade regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat land än det egna. Men beslutet var långt i från enhälligt

Lika lön för lika arbete? Lör 7 mar 2015 20:36 Läst 1060 gånger Totalt 6 svar. Elit. Visa endast Lör 7 mar 2015 20:36. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kan sägas att det inte finns någon generell regel i svensk lag om att män och kvinnor ska tjäna lika mycket pengar. Det finns dock bestämmelser om att män och kvinnor har rätt till lika lön när de utför likvärdigt arbete Egentligen handlar det inte för mig om att det är så extremt stora skillnader (även om jag hört talas om nåt som heter lika lön för lika arbete...), för det går inte att bygga taket före man byggt väggar Lika lön för lika arbete! Skanska bryter mot spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. De dumpar löner och anställningsvillkor på ett aktuellt bygge i Skåne. Vi vill uttala vårt stöd för de drabbade, skriver flera fackligt engagerade vänsterpartister i Malmö

Lika lön för olika arbete ger en glimt om vad som ska komma. / Sidenvall, Erik. I: Kyrkans tidning, 28.01.2021. Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidning › Artikel i facktidskrift eller populärpress › Populärvetenska En man och en kvinna som arbetar för samma företag, är lika skickliga och har samma ansvar bör ha lika lön, eller hur? Det låter som sunt förnuft, särskilt under det 21: a århundradet. Inte alla är överens med detta, så vi har en lag på plats för att säkerställa att det finns lika lön för lika arbete Lika lön för lika arbete [1] är begreppet arbetsrättigheter att individer på samma arbetsplats får lika lön. [1] Det används oftast i samband med sexuell diskriminering , i förhållande till löneskillnader mellan könen . Lika löner avser hela utbudet av betalningar och förmåner, inklusive grundlön, icke-lönebetalningar, bonusar och ersättningar

Lika Lö

Lika lön för olika arbete ger en glimt av vad som ska komma. Berättelsen om vingårdsägaren lockade inte bara till skratt, den öppnade också dörren till nya insikter - annars hade den nog aldrig blivit nedtecknad. Eftertanke av Erik Sidenvall Lika lön för lika arbete, var man än kommer ifrån Publicerad 12 november 2004 Kerstin Ekberg (nr 11/04) Dela. Tweeta. Tipsa. I den här tidningen berättar vi om skidanläggningen Gesundaberget i Dalarna, som har tagit in estniska arbetare till lågpris. Ett. Lika lön för lika arbete Publicerat mars 30, 2011 av Superhera under Law Stena Line ger sina filippinska besättningsmän en lön på ungefär 18 kronor per timme samtidigt som bolaget omsätter runt 10 miljarder kronor och europeiska besättningsmän tjänar extremt mycket mer för samma arbete EU-kommissionens förslag till direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vara insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer, COM(2021) 93 final Sammanfattning (SKR:s sammanfattande synpunkter) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser sammanfattningsvis. De regler och nivåer för lön och ersättningar som gäller inhemska anställda ska även gälla för utstationerade. Det är innebörden av det förslag till revidering av utstationeringsdirektivet som EU-kommissionen presenterade på tisdagen.De regler och nivåer för lön och ersättningar som gäller inhemsk

Lika lön för lika arbete – öppenhet ska minska löneklyftan

Fortfarande finns det en skillnad mellan kvinnors och mäns löner, fastän man redan 1962 i lag stadgade om lika lön för både kvinnor och män. Det finns dock stora skillnader mellan löner för kvinnor och män i olika yrken, speciellt inom det privata näringslivet. Man har räknat ut att löneskillnaden för ekonomer är 11 %, medan den för jurister är 8 % och för diplomingenjörer 5. En argumenterande text i Samhällskunskap 2, där eleven redogör för värdediskriminering på arbetsmarknaden. Fokus ligger på att män och kvinnor inte får lika lön för lika arbete. Eleven motsätter sig detta och eleven argumenterar för ökad jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden samt ger förslag på hur detta kan göras Lika lön för lika arbete är en självklarhet! Av Mikael Sundling, 19 november 2009 kl 09:30, 27 kommentarer 10. Intressant läsning! LO-förbundens lönestatistik 2007 (LO

För andra gången uppmärksammas kampen för att uppnå lika lön för arbete av lika värde. 'International Equal Pay Day', som firas den 18 september, utgör en viktig milstolpe för mänskliga rättigheter och ökad jämställdhet. Med utgångspunkt i FN:s arbete för att stärka mänskliga. Lika lön för lika arbete Lika lön för lika arbete . 2020-11-02 11:57 av Redaktionen Annons . Facebook. Twitter. Google+. Kopiera länk. Skriv ut. Sport Kvaltåget börjar rulla ifrån BoIS 2021-10-24 15:26:31. Landskrona BoIS fortsätter att vara ett av seriens sämsta bortalag. Det står klart. Ändå får de 15 000kr mindre i lön än sophämtarna. 15 000!! I arbetarrörelsen har vi hela tiden arbetat under parollen Lika lön för lika arbete, något som uppenbarligen inte gäller när man jämfört kvinnors löner med mäns. Men de senaste åren har lönerna faktiskt jämnat ut sig mellan kvinnor och män, men bara när man. Att svenska damfotbollspelare tjänar mindre än de manliga motsvarigheterna handlar inte om bristande jämställdhet. Det är okunnigt att en moderat EU-parlamentariker nu reagerar med att ropa om lika lön för lika arbete Lika lön för lika arbete är den princip som ska gälla när arbetare från ett EU-land tillfälligt arbetar i ett annat EU-land. Det fastställer EU-kommissionen i ett förslag till ändringar i utstationeringsdirektiv

Om arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tolkning står sig så har vi åtminstone närmat oss vad EU-kommissionens ordförande Juncker lovat om lika lön för lika arbete. Nu återstår att se vad som ytterligare behöver förbättras heter det väl? fick för 4-5 månader sedan reda på att min arbetskamrat har lite högre lön än mej, vi gör EXAKT samma jobb, hon är 61 o jag är snart 30. jag ifrågasatte detta till chefen, hon hade inget direkt svar, jag sa att jag ville ha en direkt anledning till varför hon har högre lön, hon kunde inte ge mej den, möjligen att hon har 29 år i yrket, o jag bara 9, inte så. I vårt 37:e avsnitt så är det dags att prata löneskillnader, ett väldigt känslig ämne och tydlig indikator på att kvinnor och män tenderas att värderas olika på arbetsmarknaden. I en ideal värld så sk... - Listen to 37. Lika lön för lika arbete by Industripodden instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed INSÄNDARE: Lika arbete=Lika lön Insändare uttrycker sin författares mening. Den kan, men behöver inte, sammanfalla med den uppfattning som styrelsen i polisfacket i Stockholms län har. Insändare i relevanta polisfrågor publiceras utan ändringar eller strykningar utom i de sällsynta fall då texten bedöms närma sig tryckfrihetsbrott

Lika lön för lika arbete? SvD:s ledare idag angående det kommande yrkesförsvaret kommenteras av försvarsminister Sten Tolgfors på hans blogg. Försvarsministern vill inte alls kalla det för ett yrkesförsvar eftersom endast 25% av soldaterna ska vara heltidsanställda och resten vara kontrakterade. Jag har svårt att se skillnaden Arbetsgivarverket gör följande analys av EU-kommissionens förslag till direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer. Enligt Arbetsgivarverket är det angeläget att motverka och undanröja lönediskriminering Lika lön för lika arbete. 39 likes. Varför har inte alla redan lika lön för lika arbete? Kön skall inte vägas in. Lika lön för olika kön Hon påpekar att tanken med lika lön för likvärdigt arbete är att arbetsgivarna ska analysera arbetsuppgifterna inom olika områden för att se varför vissa grupper har så mycket lägre lön än andra. - Om man analyserar exempelvis kundtjänst ser man att de alltid ligger lägst i lön, även i jämförelse med andra administrativa jobb

EU-ministrar överens om lika lön för lika arbete på samma

Island först med lag om lika lön för kvinnor och män. På Island blir det från och med nu olagligt att betala högre lön till män om de har samma arbete som kvinnor. Den nya lagen började. Lika lön för könen har funnits med som en princip inom unionen sedan det grundläggande EU-traktatet ingicks 1957. Man kan inte enbart lita till företagen om man vill sudda ut löneskillnaderna för att vi ser att det inte leder någon vart, hävdade Vera Jourovà, vice ordförandena i EU-kommissionen, som förklaring till kommissionens prioritering av arbete med ett bindande direktiv Varför ska lika arbete ge olika lön beroende på vilket kön man har? Toppenbra och bara att hoppas att resten av världen gör liknande steg mot jämställdhet. Utan åtgärder som denna kommer det dröja 200 år innan vi uppnår lika löner för lika arbete. Island klubbade lika lön för lika arbete. Det kommer att ta mer än 200 år innan. Minst elva EU-länder säger nej till EU-kommissionens förslag om lika lön för lika arbete. Möjligheten för Sverige att få igenom en ändring av utstationeringsdirektivet blir därmed allt mindre. Vid midnatt i dag, onsdag, går tiden ut för EU-länderna att tycka till om EU-kommissionens förslag att ändra det så kallade. Lika lön för lika arbete - även i Blåvitt. När Blåvitt i våras beslutade att det var dags att starta upp ett seniorlag även för damer blev den positiva responsen - med all rätt - enorm. Beslutet beskrevs som en milstolpe för Göteborgs damfotboll och IFK Göteborg ska nu bli ett lag för alla

Lika lön för lika arbete. 235 likes. Jag har tröttnat att bli orättvist behandlad på mitt arbete. Det kan skilja flera tusen kronor i månaden arbetskamrater emellan, och då utför vi samma ar Lika lön för kvinnor och män En studie av Arbetsdomstolens praxis kring likalöneprincipen Författare: Elin Ljungdahl Lika arbete, likalöneprincipen, likvärdigt arbete, lön, proportionalitetsprincipen. . 3 Förkortningslist

Policy för likabehandling är vårt styrdokument för ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder för lika och likvärdiga villkor för alla medarbetare anställda i Skövde kommun. I Skövde kommun tror vi på att en ökad mångfald av medarbetare ger en bättre service. Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt och med respekt I handlingsplanen för jämställda löner ska resultatet av lönekart-läggningen och analysen redovisas. Handlingsplanen ska också innehålla uppgifter om vilka eventuella lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för lika eller likvärdigt arbete samt en kostnadsberäkning och tidsplanerin Ledarna - Sveriges chefsorganisation. Andreas Miller, förbundsordförande. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i l önesättningen och efterlevnadsmekanismer 2. Lika lön för lika arbete och därmed lika pensioner. Susanna Alakoski, 59. Författare, Stockholm. 1. Mycket men långt ifrån allt. Än har vi till exempel inte haft en kvinnlig statsminister i Sverige. 2. Två kvinnliga stats­ministrar efter varandra vore väl det minsta. Birgitta Sevefjord, 76. Ordförande Tantpatrullen, Stockholm. 1

Trots motstånd in i det sista har EU:s medlemsländer nått en uppgörelse om ändrade regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat land än det egna. Regeringen gläds över starkt stöd för principen om lika lön för lika arbete Undersökningen omfattar tre tidsskeden då - till följd av ILO- konventionen nr 100, Kvinnokonventionen och EU-rätten - en ny norm med innebörden att lön ska sättas utan hänsyn till kön och lika lön betalas för lika och likvärdigt arbete skulle införas på arbetsmarknaden Translation for 'lika lön för lika arbete' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations

Schweizare kräver lika lön för lika arbete – hotar medLika lön för lika arbete måste även gälla utstationeradeMöjligt kräva lika lön för lika arbete inom EU - RegeringenNu är det nog! Lika lön för allt arbete! – HandelsnyttLika lön för lika arbete – en självklarhet? - NCDDebatt i EU-parlamentet om lika lön för lika arbete